Morbus sever onderzoek

Vanaf januari 2021 is RondOm Podotherapeuten gestart met een wetenschappelijk onderzoek naar de prognose van kinderen met Morbus Sever dat samen met onderzoekers van het Erasmus MC is opgezet. Deze studie is een vervolg op de PAS-studie en wordt o.a. gesubsidieerd door de NVvP. Voor dit onderzoek zullen er minimaal 1000 kinderen geincludeerd worden. 

Meer onderzoeksprojecten van RondOm Podotherapeuten

 

Waarom onderzoek naar morbus sever?

Morbus Sever is een zeer regelmatig voorkomende klacht in de podotherapie praktijk. Er is echter nog weinig bekend over de prognose van deze aandoening. Daarom willen wij graag in kaart brengen hoe deze aandoening verloopt bij kinderen, maar vooral ook welke factoren invloed hebben op de prognose van deze aandoening. Hierdoor kunnen podotherapeuten in de toekomst hopelijk een gerichter advies geven/behandelplannen opstellen, met als doel de zorg voor deze kinderen te optimaliseren.

 

Resultaten morbus sever onderzoek

De resultaten van deze studie worden gebruikt om verdere studies op te zetten naar bijvoorbeeld effectiviteit van onze therapieën. Als we meer weten over de factoren die van invloed zijn op de prognose, dan kunnen wij gericht onze therapie daarop instellen. Dit is dus een heel cruciaal onderzoek, om de podotherapeutische zorg te optimaliseren.

 

Het onderzoek

Wanneer de ouders/verzorgers van kinderen tussen de 6 en 16 jaar met een verdenking op Morbus Sever een afspraak maken bij RondOm Podotherapeuten, wordt er gevraagd of ze interesse hebben in deelname aan het onderzoek. Indien ouders/verzorgers (en het kind) toestemming geven voor deelname aan het onderzoek, wordt in de podotherapiepraktijk de diagnose ‘Morbus Sever’ bevestigd door de podotherapeut. Vervolgens voert de podotherapeut een aantal testen uit en vullen de deelnemers één jaar lang een maandelijkse online vragenlijst in.

Deze vragenlijst informeert naar ernst van pijn tijdens rust en dagelijkse- en sportactiviteit, voetfunctie, herstel, fysieke activiteiten en medische consumptie.

Dit onderzoek is een mooie stap om meer bewijs en kennis te vergaren over het beloop van deze ziekte, zodat we hiermee kinderen nog beter kunnen helpen.