Samen de zorg verbeteren

Bij RondOm staat de patiënttevredenheid centraal. Om deze reden introduceren wij ZorgRespons binnen onze praktijklocaties. ZorgRespons meet anoniem, betrouwbaar en veilig de ervaringen van de patiënt in de zorg. Met uw mening en feedback kunnen we samen de zorg binnen onze locaties verbeteren. Helpt u mee?

Wat is het?

ZorgRespons verstuurt namens RondOm Podotherapeuten uitnodigingen om de patiënttevredenheid te toetsen over de behandeling(en) van uw podotherapeut. Dit wordt gedaan aan de hand van een gestandaardiseerde korte vragenlijst, de zogenaamde PREM- vragenlijst. Het invullen kost u hooguit enkele minuten.

 

Anoniem

De uitnodiging voor het invullen van de enquête ontvangt u per mail (ca. 6-8 weken na uw bezoek) en u vult deze gemakkelijk online in. De meting is volledig anoniem en er is geen enkele mogelijkheid dat de zorgverlener de persoonlijk ingevulde antwoorden kan teruglezen. In de e-mailuitnodiging treft u een unieke link aan, waarna - door hier op te klikken, binnen een beveiligde omgeving ZorgRespons wordt geopend.

 

Wat gebeurt er met uw ingevulde vragenlijst?

In eerste instantie worden, gedurende een halfjaar, alle patiënten (m.u.v. diabetes patiënten) die voor het eerst een bezoek aan onze praktijk brengen en patiënten die voor een LRA behandeling komen, uitgenodigd voor deelname aan ZorgRespons. Op basis van de uitkomsten van de metingen, worden de zorg, het handelen van de podotherapeut en het behandelplan geëvalueerd met als uiteindelijk doel; een structurele en continue verbetering van de zorg die RondOm Podotherapeuten aan u levert.

 

Verbetert u mee?

Uw meting telt! Wij zouden het daarom erg op prijs stellen als u de toegestuurde enquête in alle eerlijkheid invult. Want u weet wat ze zeggen: ‘Meten is weten.’

werken bij rondom?

Meewerken aan het verbeteren van iemands leven met behulp van podotherapie?

Kom werken bij RondOm! Bekijk onze vacatures en solliciteer direct.