RondOm Pedicures

Medisch noodzakelijke voetzorg is heel erg belangrijk om slecht genezende wonden en vervolg complicaties daarvan, bij mensen met een chronische ziekte, zoals diabetes mellitus, te voorkomen en zo de kwaliteit van leven van mensen in stand te houden of zelfs te verbeteren.

 

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken bij de pedicure? Bel naar 088-1180545  (op werkdagen bereikbaar tussen 08:00 - 17:00 uur).

 

Essentiële zorg

Binnen RondOm werken podotherapeuten en pedicures samen om deze essentiële zorg toegankelijk te houden. Al jaren sluit RondOm samenwerkingsovereenkomsten af met pedicures in het land waarna ze kunnen verwijzen om een deel van de medisch noodzakelijke voetzorg te leveren.

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het zorgprofiel wordt vastgesteld en er worden een aantal voetbehandelingen bepaald. Helaas zien we in toenemende mate dat veel pedicures ervoor kiezen om geen zorg meer uit de basisverzekering te willen leveren vanwege de geringe bedragen die daarvoor beschikbaar zijn of om andere motiverende redenen. We betreuren dit enorm, omdat we het zien als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dit wel te doen.

 

Korte lijnen

RondOm heeft daarom besloten om vanaf juli 2022 voor naast de samenwerking die er is met professionele externe pedicure praktijken ook een team van professionele en hoogopgeleide pedicures binnen de organisatie vorm te (gaan) geven. De lijnen tussen de voetzorgverleners zijn daardoor nog korter en gezamenlijk kunnen we zorgen dat we aan de zorgvraag kunnen voldoen.

 

Medisch noodzakelijke behandelingen hoofddoel

De vergoeding voor de medisch noodzakelijke voetzorg vindt plaats vanuit de basisverzekering. RondOm Pedicures heeft de medisch noodzakelijke pedicurebehandelingen als hoofddoel en biedt derhalve geen behandelingen aan met louter een cosmetisch doel.

 

Vacatures

In de loop van de tijd gaan we ons pedicure-aanbod over alle locaties van RondOm uitbreiden, dus we zoeken nog enthousiaste professionele pedicures om binnen ons team te komen werken.

Klik hier voor de vacatures

Aanbod behandelingen

De pedicures binnen RondOm zijn primair bezig met het leveren van de medisch noodzakelijke voetzorg. Deze zorg wordt wanneer er een indicatie voor is betaald vanuit de basisverzekering. Voor louter medisch noodzakelijke voetzorg worden is er geen sprake van het eigen risico of andere kosten. Wanneer u voor een volledige behandeling kiest waarbij de medisch noodzakelijke voetzorg wordt aangevuld met cosmetische/verzorgende voetzorg vragen we daarvoor wel een bijdrage.

 

Medisch noodzakelijk voetzorgbehandelingen 

U kunt bij ons terecht voor de volgende behandelingen:

  • Medisch noodzakelijk voetzorg met indicatie (geen eigen bijdrage)
  • Medische voetbehandeling met cosmetische uitbreiding (12 euro incl. BTW eigen bijdrage)
  • Huisbezoek medisch noodzakelijk (geen eigen bijdrage)


Pedicurebehandelingen

Voor reeds bestaande patiënten bij een van onze pedicures blijft de mogelijkheid bestaan om een verzorgende voetbehandeling af te nemen. Hieronder ziet u de kosten van deze behandelingen. Deze komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Dergelijke behandeling bij nieuwe patiënten worden alleen ingepland na een onderzoek door de podotherapeut, wanneer er een medische reden voor is of wanneer iemand niet in staat is zelf de verzorging op zich te nemen en dit beperkingen in het lopen met zich meebrengt.

 

Team RondOm Pedicures

Met trots presenteren wij hier ons RondOm Pedicure Team. Zij werken iedere dag mee aan het verbeteren van iemands leven met behulp van hun expertise.

Klik hier om het team te bekijken

 

Locaties

Onze pedicures zijn momenteel werkzaam in Dordrecht, Nieuwegein, Culemborg en Zwijndecht.

Klik hier voor meer info over onze prakijklocaties