Protocolontwikkeling partiële nagelresectie

Regelmatig melden zich patiënten met unguis incarnatus bij de huisarts en/of de podotherapeut. Voor dit probleem zijn conservatieve behandelmethoden beschikbaar, maar die zijn lang niet altijd toereikend. Ingegroeide nagels komen vaak voor na slecht knippen van de nagels. Dit kan leiden tot spicula die in de huid dringen en daar lokaal een ontstekingsreactie veroorzaken, dat chronisch kan worden en granulatieweefsel kan veroorzaken, waardoor hypertrofie van de sulcus ontstaat en er minder ruimte is voor de nagel.

Meer onderzoeksprojecten van RondOm Podotherapeuten

 

Hoe gaat het op dit moment?

Op dit moment wordt in Nederland al door verschillende podotherapeuten partiële nagelresectie onder lokale verdoving uitgevoerd. Daarbij wordt in de regel samengewerkt met lokaal gevestigde huisartsen.
Het uitvoeren van een partiële nagelresectie betreft momenteel een voorbehouden behandeling die alleen in opdracht van een verwijzend arts mag worden uitgevoerd. Opzich is het uitvoeren van een partiële nagelresectie een niet-risicovolle behandeling die de huisarts mag delegeren aan de podotherapeut. Echter voorafgaand aan het uitvoeren van een partiële nagelresectie door de podotherapeuten moet juridisch gezien de huisarts zich vergewissen van de deskundigheid van de podotherapeut.

Om de toegankelijkheid van de behandeling uitgevoerd door de podotherapeut te verbeteren is het noodzakelijk om een landelijk vastgesteld protocol te ontwikkelen. Momenteel ligt er geen uniform (landelijk) protocol; iedere organisatie hanteert zijn eigen protocollen.

 

Doel protocol

Het doel van het huidige onderzoeksproject is dus het ontwikkelen van een wetenschappelijk onderbouwt protocol m.b.t. het uitvoeren van partiële nagelextractie (met destructie van corresponderende deel van de matrix) onder lokale verdoving door de podotherapeut. In dit protocol wordt een omschrijving gemaakt van de patiënten populatie die zich meldt met klachten rond een ingegroeide nagel en wordt er inrichting gegeven aan de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende beroepsgroepen die betrokken zijn bij de behandeling van deze patiënten. Na ontwikkeling van het protocol zal het protocol getoetst worden aan de hand van de resultaten van de patiënten vragenlijsten, een enquête uitgezet onder podotherapeuten na het volgen van een cursus, de registratie van de behandeling door de podotherapeut en de controle op recidieven.

 

Inbedden Nederlands zorgsysteem

Na afronding van dit project is het de bedoeling dat de behandeling van ingegroeide nagels onder lokale verdoving door podotherapeuten op deze manier worden ingebed binnen het Nederlandse zorgsysteem.