Wat is het?

Wanneer er te veel wrijving en druk aanwezig is op de huid ontstaat er een harde laag, het eelt. Wanneer er veel eelt aanwezig is kan deze eeltvorming als een soort piramide naar binnen groeien waardoor er een likdoorn ontstaat. Het is mogelijk dat er dichtbij een likdoorn een zenuw en bloedvat aanwezig is waardoor de likdoorn extra pijnlijk kan zijn of bij behandeling eerder gaat bloeden.

Het doet met name pijn wanneer er loodrechter druk op de likdoorn wordt uitgeoefend. Soms zijn er klachten zoals een pijnlijke/overgevoelige/bloedende likdoorns of eeltvorming of blaarvorming onder of rond de likdoorn en de eeltvorming. 

 

 

Een behandeling

De behandeling bestaat uit het verwijderen van de likdoorn en de eeltvorming en het beoordelen van het schoeisel. Daarnaast kan de behandeling bestaan het uit opheffen van de oorzaak van het ontstaan van de likdoorns en de eeltvorming door onder meer podotherapeutische zolen en/of orthesen ter ontlasting van de aangedane plek(ken). Wanneer je nooit een diabetische wond hebt gehad, dan kan men doorverwezen worden naar een pedicure met diabetesaantekening voor verdere regelmatige verwijdering van de likdoorns en de eeltvorming.

 

Resultaat

Het te verwachten resultaat is dat het noodzakelijk is om de likdoorns en de eeltvorming regelmatig te laten verwijderen door een podotherapeut of door een pedicure met diabetesaantekening. De podotherapeut zal zo nodig beoordelen of een pedicure of een podotherapeut de likdoorns en de eeltvorming zal verwijderen. Bij verwijdering van de likdoorns en eeltvorming is de kans dat deze terug komen erg groot. Het wordt afgeraden om de likdoorns en de eeltvorming zelf te verwijderen in verband met de kans op het maken van wondjes! 

Interesse?

Let's do this! Maak een afspraak om te kijken waar uw problemen vandaan komen.