Wanneer naar een podotherapeut?

Onderhoud en/of verzorging van de voeten vormt geen indicatie voor podotherapie, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn, zoals bij allerlei vormen van vaatlijden en andere risico’s en complicaties, zoals (doorgemaakte) wonden en/of diverse aandoeningen inclusief Diabetes Mellitus (suikerziekte). De verwijzer moet in deze gevallen bij voorkeur wel naar de pedicure verwijzen (bij patiënten met Diabetes Mellitus naar een pedicure met een Diabetes-aantekening).