Geneeskundige voetzorg: niet alleen voor mensen met diabetes

Lange tijd werd er gedacht en ook gehandeld naar het gegeven dat alleen diabetespatiënten recht hebben op geneeskundige voetzorg om het ontstaan van slecht genezende wonden te voorkomen, vergoed vanuit de basisverzekering. Het zorginstituut heeft echter al geruime tijd geleden aangegeven dat ook mensen met andere ziektebeelden en een verhoogd risico op slecht genezende wonden deze zorg ook vergoed moeten krijgen. 

Wanneer iemand een slecht genezende wond heeft aan de voeten, heeft dit veel negatieve invloed op de kwaliteit van diens leven op de korte, maar vaak ook lange termijn. Daarnaast kost het de maatschappij veel geld. Om meer bekendheid rondom dit onderwerp te creëren, organiseren wij 21 mei een gratis webinar voor zorgverleners.
 

Geneeskundige voetzorg
Veel patiënten met o.a. reuma, neuropathie, nierfalen en vaatlijden ontwikkelen voetklachten. Dit zien wij ook terug in de praktijk. Onze podotherapeuten kunnen deze patiënten met dergelijke klachten vaak goed helpen. Enerzijds via onze bekende behandelmethoden zoals podotherapeutische zolen en ortheses, maar ook via geneeskundige voetzorg.

Waar de geneeskundige voetzorg eerder vooral gericht was op diabetespatiënten, is deze sinds de gewijzigde beleidsregel van 1 januari 2023 ook gericht op andere patiënten met medische aandoeningen. De verwijscriteria voor de geneeskundige voetzorg zijn hetzelfde als de verwijscriteria voor diabetespatiënten.

 

Dit betekent dat patiënten met medische aandoeningen met een verhoogd risico op voetcomplicaties recht hebben op vergoeding vanuit de basisverzekering voor preventieve voetzorg. Onder preventieve voetzorg valt de screening, een gericht voetonderzoek en de behandeling van risicofactoren van de voet.

Patiënten hebben recht op geneeskundige voetzorg wanneer er sprake is van een verhoogd risico op het krijgen van een voetwond ten gevolge van de aanwezigheid van een combinatie van risicofactoren. Denk hierbij aan neuropathie, perifeer arterieel vaatlijden, nierfalen, tekenen van druk en een kwetsbare huid (bijvoorbeeld ten gevolge van langdurige medicatie). Zorgverleners kunnen deze mensen met een verhoogd risico doorverwijzen naar een podotherapeut. Natuurlijk kunnen zorgverleners deze patiënten ook naar de podotherapeut doorverwijzen voor reguliere voetzorg, bijvoorbeeld voor standsafwijkingen en podotherapeutische zolen.

 

Notitie ‘Geneeskundige voetzorg’
In de notitie ‘Geneeskundige voetzorg’ geeft het Zorginstituut een verduidelijking van het standpunt ‘Voetzorg voor mensen met diabetes mellitus’ uit 2010. Uit deze verduidelijking blijkt dat er naast patiënten met diabetes mellitus, ook patiënten met andere medische aandoeningen met een verhoogd risico op een voetulcus, zoals neuropathiepatiënten, recht hebben op preventieve voetzorg uit de basisverzekering. Onder preventieve voetzorg valt de screening, een gericht voetonderzoek en de behandeling van risicofactoren van de voet. 
 

Webinar ‘Voetscreening bij mensen met een verhoogd risico op voetcomplicaties’ op 21 mei
Op 21 mei geven podotherapeuten en vakinhoudelijk experts geneeskundige voetzorg Monique Gouw, Laura Zantboer en Monique Janssen een gratis webinar over geneeskundige voetzorg. In het webinar geven ze uitleg over hoe zorgverleners snel en vakkundig een voetscreening kunnen uitvoeren bij hun patiënten. Met deze voetscreening kunt u bepalen of een patiënt recht heeft op basisverzekerde zorg. Klik hier voor meer info over het webinar en hoe u zich kunt aanmelden.

 

Klik hier om meer te lezen over geneeskundige voetzorg. Heeft u vragen over dit onderwerp? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via geneeskundigevoetzorg@rondompodotherapeuten.nl.

 

webinar

 

 

werken bij RondOm?

Meewerken aan het verbeteren van iemands leven met behulp van podotherapie?

Kom werken bij RondOm! Bekijk onze vacatures en solliciteer direct.