Patientenraad RondOm Podotherapeuten

De patiëntenraad van RondOm bestaat uit vijf personen. Zij denken namens alle patiënten mee met onze organisatie. Patiënten zijn alle mensen die om wat voor reden dan ook met onze organisatie te maken krijgen. De patiëntenraad komt op voor de belangen van onze patiënten.


Wat doet onze patiëntenraad?

De patiëntenraad adviseert onze organisatie en neemt deel aan de Raad van Commissarissen. De patiëntenraad geeft advies als de organisatie of RvC dit vraagt, maar geeft ook ongevraagd advies. De adviezen gaan over alle onderwerpen die patiënten aan zouden kunnen gaan. Bijvoorbeeld over de kwaliteit van de door ons geleverde zorg. 

Vragen en suggesties

Heeft u een vraag voor onze patiëntenraad? Of wil u dat er aandacht besteed wordt aan een bepaald onderwerp? Dan kunt contact opnemen met onze patiëntenraad via: patientenraad@rondompodotherapeuten.nl

Let op: de patiëntenraad houdt zich bezig met het algemene patiënten belang. De patiëntenraad heeft geen rol in de behandeling van persoonlijke klachten.

patientenraad rondom podotherapeuten