Onderzoeksprojecten

Bij RondOm vinden we het belangrijk om te investeren in de juiste wetenschapsprojecten. Hieronder vindt u een overzicht van de projecten waar we op dit moment mee bezig zijn.

 

Valonderzoek

(2017 – Heden)

Binnen RondOm Podotherapeuten is in oktober 2017 een onderzoek gestart naar de ontwikkeling en interne validatie van een klinisch predictiemodel voor het voorspellen van valincidenten onder thuiswonende ouderen die de podotherapeut consulteren. Dit onderzoek is uitgevoerd samen met het Amsterdam UMC.

 

Onderzoek Footwork Pro drukmeetsystemen diabetische neuropathie

(2020 – heden)

Drukmeetsystemen worden veel gebruikt voor het in kaart brengen van de drukken onder de voet bij patiënten met voetproblemen en/of problemen aan het spierskeletstelsel die het lopen beïnvloeden. Het in kaart brengen van drukken onder de voet kan de podotherapeut informatie verschaffen over een normaal en afwijkend lopen, de lichaamsstabiliteit en de progressie van voetproblemen. Ook kan het de podotherapeut ondersteunen in het ontwerpen van een conservatieve therapie (denk hierbij aan steunzolen) en het beoordelen van het succes van een behandeling. Drukmeetsystemen zijn voor podotherapeuten dus een belangrijk aanvulling voor hun praktijkvoering. We zijn momenteel deze data aan het controleren waarna het geanalyseerd zal worden. Samen met het Amsterdam UMC (locatie AMC) is dit onderzoek opgezet. 

 

Onderzoek FootWork Pro drukmeetsystemen gezonde proefpersonen

(2020 – Heden)

In Nederland wordt binnen de podotherapiepraktijk het drukmeetsysteem van Footwork Pro veelvuldig gebruikt. Het is echter onbekend of de systemen van Footwork met een gestandaardiseerd protocol betrouwbaar zijn. Daarom is RondOm podotherapeuten een onderzoek gestart naar de betrouwbaarheid van de drukmeetsystemen van Footwork pro bij gezonde proefpersonen. 

 

Onderzoek Diabetes Voetencheckapp

(2020 – heden)

In 2020 hebben we de Diabetes Voetencheckapp ontwikkeld om diabetespatiënten te monitoren op de juiste zelfzorg voor de voeten. Onlangs zijn onderzoekers zich bezig gaan houden met hoe ze de app kunnen optimaliseren en gebruiksvriendelijk kunnen maken. 

 

Protocolontwikkeling partiële nagelresectie 

(2021 – heden)

Er is momenteel geen uniform (landelijk) protocol vastgesteld ten aanzien van het leveren van partiële nagelresecties onder verdoving. Iedere organisatie hanteert haar eigen protocollen. Binnen dit onderzoeksproject wordt er gewerkt aan het komen tot een protocol m.b.t. het uitvoeren van partiële nagelextractie (met destructie van corresponderende deel van de matrix) onder LRA door de podotherapeut. 

 

Sportscreening Nederland 

(2018 – heden)

Sportscreening Nederland is opgezet door een team van (sport) fysio- en podotherapeuten, een bewegingswetenschapper en een epidemioloog. Zij voeren screeningen uit gebaseerd op diens klinische ervaringen en wetenschappelijke bevindingen. Alle data wordt anoniem gebruikt voor onderzoek, om zo kennis over hoe blessures voorkomen worden te verrijken.

 

Samenwerkingspartners

samenwerkingspartner RondOm