Onderzoeksprojecten

Bij RondOm vinden we het belangrijk om te investeren in de juiste wetenschapsprojecten. Hieronder vindt u een overzicht van de projecten waar we op dit moment mee bezig zijn.

 

Valonderzoek

Om podotherapeuten te ondersteunen bij het identificeren van patiënten met een verhoogd risico, is binnen RondOm Podotherapeuten een klinisch model ontwikkelt voor het voorspellen van valincidenten onder thuiswonende ouderen die de podotherapeut consulteren. Voordat het model echter met voldoende vertrouwen gebruikt kan worden in de klinische praktijk, dient het model (extern) gevalideerd te worden. Hiervoor is de EXPLORE studie opgezet.

 

Onderzoek Footwork Pro drukmeetsystemen 

In Nederland wordt binnen de podotherapiepraktijk het drukmeetsysteem van Footwork Pro veelvuldig gebruikt. Echter is onbekend of deze systemen met een gestandaardiseerd protocol betrouwbaar zijn. Daarom is RondOm Podotherapeuten een onderzoek gestart naar de betrouwbaarheid van de drukmeetsystemen van Footwork Pro bij gezonde proefpersonen en bij proefpersonen met diabetes.

 

Technology for Diabetes

(2023 – heden)

RondOm Podotherapeuten, de Technische Universiteit Eindhoven, Fontys Hogescholen en Stofloos werken samen aan het onderzoeksproject Technology Support for Diabetes: een tweejarig onderzoek naar de Diabetes Voetencheck app, gesubsidieerd door Regieorgaan SIA.

 

Protocolontwikkeling partiële nagelresectie 

(2021 – heden)

Er is momenteel geen uniform (landelijk) protocol vastgesteld ten aanzien van het leveren van partiële nagelresecties onder verdoving. Iedere organisatie hanteert haar eigen protocollen. Binnen dit onderzoeksproject wordt er gewerkt aan het komen tot een protocol m.b.t. het uitvoeren van partiële nagelextractie (met destructie van corresponderende deel van de matrix) onder LRA door de podotherapeut. 

 

Sportscreening Nederland 

(2018 – heden)

Sportscreening Nederland is opgezet door een team van (sport) fysio- en podotherapeuten, een bewegingswetenschapper en een epidemioloog. Zij voeren screeningen uit gebaseerd op diens klinische ervaringen en wetenschappelijke bevindingen. Alle data wordt anoniem gebruikt voor onderzoek, om zo kennis over hoe blessures voorkomen worden te verrijken.

 

Samenwerkingspartners

samenwerkingspartner RondOm