Onderzoeksprojecten

Bij RondOm vinden we het belangrijk om te investeren in de juiste wetenschapsprojecten. Hieronder vindt u een overzicht van de projecten waar we op dit moment mee bezig zijn.

 

Valonderzoek

Om podotherapeuten te ondersteunen bij het identificeren van patiënten met een verhoogd risico, is binnen RondOm Podotherapeuten een klinisch model ontwikkelt voor het voorspellen van valincidenten onder thuiswonende ouderen die de podotherapeut consulteren. Voordat het model echter met voldoende vertrouwen gebruikt kan worden in de klinische praktijk, dient het model (extern) gevalideerd te worden. Hiervoor is de EXPLORE studie opgezet.

 

Onderzoek Footwork Pro drukmeetsystemen 

In Nederland wordt binnen de podotherapiepraktijk het drukmeetsysteem van Footwork Pro veelvuldig gebruikt. Echter is onbekend of deze systemen met een gestandaardiseerd protocol betrouwbaar zijn. Daarom is RondOm Podotherapeuten een onderzoek gestart naar de betrouwbaarheid van de drukmeetsystemen van Footwork Pro bij gezonde proefpersonen en bij proefpersonen met diabetes.

 

Temperatuurmeting ter preventie voetulcera

Eén van de meest voorkomende complicaties bij diabetes patiënten is het optreden van een voetulcus (incidentie 34%). Een voetulcus kan leiden tot infectie, amputatie en een lagere kwaliteit van leven, en vormen hiermee een grote last voor zowel de patiënt als het Nederlands gezondheidssysteem. Bekend is dat het risico op ulceratie hoog is bij patiënten die reeds een voetulcus hebben gehad; maar liefst 40% ontwikkelt opnieuw een ulcus binnen 1 jaar na herstel. Preventie van het ontstaan van (re-) ulceratie is dus belangrijk [Bus 2021].

 

Technology for Diabetes

(2023 – heden)

RondOm Podotherapeuten, de Technische Universiteit Eindhoven, Fontys Hogescholen en Stofloos werken samen aan het onderzoeksproject Technology Support for Diabetes: een tweejarig onderzoek naar de Diabetes Voetencheck app, gesubsidieerd door Regieorgaan SIA.

 

Sportscreening Nederland 

(2018 – heden)

Sportscreening Nederland is opgezet door een team van (sport) fysio- en podotherapeuten, een bewegingswetenschapper en een epidemioloog. Zij voeren screeningen uit gebaseerd op diens klinische ervaringen en wetenschappelijke bevindingen. Alle data wordt anoniem gebruikt voor onderzoek, om zo kennis over hoe blessures voorkomen worden te verrijken.

 

LOCATE study

In de LOCATE study bekijkt RondOm Podotherapeuten in samenwerking met het Antoni van Leeuwenhoek (AVL), Kankerinstituut Nederland, hoe neuropathie als gevolg van chemotherapie de functie van de voeten beïnvloedt. Ook bekijken we de relatie tussen de ernst van de neuropathie, de voetfunctie, en eventuele beperkingen in het uitvoeren van activiteiten.

 

Risicofactoren Midportion Achilles tendinopathie

In samenwerking met onderzoekers van de Universiteit Amsterdam en het Ministerie van Defensie doen we onderzoek naar de risicofactoren op achillespeesproblemen. 

 

Validatie van De Rheumatoid Arthritis Disease Activity Index-5

Binnen RondOm Podotherapeuten werken we mee aan een onderzoek naar de validatie van De Rheumatoid Arthritis Disease Activity Index-5 (RADAI-F5) dat wordt uitgevoerd door onderzoekers van het lectoraat podotherapie.

 

Samenwerkingspartners

Logo samenwerkingspartners