Bent u het afgelopen jaar al eens gevallen of vaker bijna gevallen? Bent u bang om te vallen of voelt u zich onzeker en instabiel als u dagelijkse taken uitvoert? Wellicht heeft u dan een verhoogd valrisico. Ondanks dat de oorzaken van een val heel divers kunnen zijn, kan vallen voorkomen worden. De podotherapeut kan u hierbij
helpen!

 

Korte valrisicotest

Om te beoordelen of er sprake is van een verhoogd valrisico, voert de podotherapeut standaard tijdens het podotherapeutisch onderzoek bij patiënten boven de 65 jaar een korte valrisicotest uit. De test duurt een paar minuten en bestaat uit het stellen van enkele vragen en een loop- en spierkrachttest. Blijkt uit de test dat u een verhoogd risico op vallen heeft? Dan zal de podotherapeut een uitgebreide valrisicobeoordeling adviseren. Voor het uitvoeren hiervan wordt een nieuwe afspraak bij de
podotherapeut gemaakt.

 

Uitgebreide valrisicobeoordeling

Door het uitvoeren van een uitgebreide valrisicobeoordeling kan de podotherapeut in kaart brengen welke factoren bij u bijdragen aan een verhoogd valrisico. De valrisicobeoordeling duurt ongeveer 40 minuten en wordt meestal vergoed vanuit de aanvullende verzekering voor ‘podotherapeutische zorg’. De podotherapeut beoordeelt tijdens de valrisicobeoordeling verschillende factoren, zoals uw mobiliteit, gezichtsvermogen en medicijngebruik. Ook uw voeten en schoeisel worden uitgebreid beoordeeld. Tijdens de valrisicobeoordeling maakt de podotherapeut gebruik van geavanceerde meetapparatuur. 

Na de valrisicobeoordeling vertelt de podotherapeut door welke factoren u een hoger risico op vallen heeft. U krijgt een passend advies en indien nodig wordt er een podotherapeutische behandeling voorgesteld om vallen in de toekomst te voorkomen. De podotherapeut kan u eventueel ook doorverwijzen naar andere specialisten, zoals een fysiotherapeut. Wij adviseren om na 2 maanden een nieuwe afspraak in te plannen voor de evaluatie.

Podotherapeutische behandeling

Wanneer uit de valrisicobeoordeling naar voren is gekomen dat uw voeten bijdragen aan het verhoogd risico op vallen, stelt de podotherapeut een podotherapeutische behandeling voor. Een podotherapeutische behandeling kan o.a. bestaan uit het geven van schoenadvies, voetoefeningen en/of het aanmeten van podotherapeutische zolen. Deze op maat gemaakte zolen werken stabiliserend door het draagvlak van de voet te vergroten en kunnen eventueel aanwezige pijnklachten verminderen.

 

Kosten valrisicotest

De korte valrisicotest wordt standaard uitgevoerd bij het podotherapeutisch onderzoek voor 65-plussers. Er worden geen extra kosten voor gerekend.  

 

Kosten valrisicobeoordeling

De kosten voor een uitgebreide valrisicobeoordeling, een onderzoek wat kan worden ingepland als er een vergroot risico op vallen is, zijn € 87,31. De valrisicobeoordeling wordt meestal vergoed vanuit de aanvullende verzekering voor ‘podotherapeutische zorg’. Voor de exacte hoogte van de vergoeding adviseren wij u te kijken in uw polis of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Op onze website vindt u ook een overzicht van de vergoedingen, hier kunt u echter geen rechten aan ontlenen.
 

Wat neemt u mee voor de valrisicobeoordeling?

  • Een actueel medicatieoverzicht. Deze kunt u gratis bij uw eigen apotheek opvragen;
  • Een tweede paar schoenen waar u veel op loopt.

Valpreventie

Anderen bekeken ook: