Betalingsvoorwaarden

De administratieve afhandeling van onze facturen is uitbesteed aan Infomedics. Zij verzenden onze facturen en zullen zich tevens belasten met de inning ervan. Op de facturen zijn de betalingsvoorwaarden van Infomedics van toepassing. De praktijk stuurt wekelijks meerdere malen de facturen door aan Infomedics. Hierdoor kan het voorkomen dat u eerder uw factuur ontvangt dan dat u uw podotherapeutische zolen of ortheses ontvangen heeft. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Infomedics

 • Infomedics verzorgt de debiteurenadministratie voor medische beroepsbeoefenaren en instellingen in de gezondheidszorg.

 • Infomedics declareert de nota rechtstreeks bij uw zorgverzekering*. Dit betekent dat u alleen nog maar een nota van ons via Infomedics zult ontvangen voor dat deel   van de nota waarvoor u geen aanspraak meer kunt maken op uw vergoeding binnen het aanvullende pakket van uw zorgverzekering; een eenvoudige en gebruikersvriendelijke nota-afhandeling dus!

 • U blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de betaling binnen 30 dagen. Dat geldt ook indien u de rekening rechtstreeks door uw zorgverzekeraar aan Infomedics laat voldoen.

 • Op uw rekening staan zogenaamde vektiscodes (=behandelingscodes). Deze zijn bij uw zorgverzekeraar bekend en de zorgverzekeraar betaalt uit op basis van deze codes.

 • U ontvangt uw factuur van Infomedics via mail of per post. Als u de factuur per e-mail ontvangt, dan kunt u uw nota inzien door te klikken op de link in de e-mail. Via sms wordt er een code verstuurd naar uw mobiele nummer en na invoer van deze code kunt u uw nota inzien. U ziet dan ook wat er eventueel door uw zorgverzekeraar vergoed is en het nog openstaande bedrag dat u dient te betalen. U kunt direct via Ideal betalen.

*Wanneer u verzekerd bent bij DSW (en onderliggende labels) dan dient u zelf uw rekening in bij de zorgverzekeraar om voor vergoeding in aanmerking te komen.

 

Betalingsvoorwaarden Infomedics

Infomedics verstuurt en incasseert rekeningen voor de zorg die u heeft gehad in opdracht van uw zorgaanbieder. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn uw zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

 

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?

 • Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
 • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
 • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
 • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
 • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.
 • U ontvangt uw factuur van Infomedics via mail of per post. Als u de factuur per e-mail ontvangt, dan kunt u uw nota inzien door te klikken op de link in de e-mail. Via sms wordt er een code verstuurd naar uw mobiele nummer en na invoer van deze code kunt u uw nota inzien. U ziet dan ook wat er eventueel door uw zorgverzekeraar vergoed is en het nog openstaande bedrag dat u dient te betalen. U kunt direct via Ideal betalen.
 • De e-mailadressen waarmee Infomedics u de e-mail met nota stuurt zijn: rekening@infomedics.nl of noreply@infomedics.nl Controleer het mailadres, zodat u zeker weet dat u op een veilige weblink klikt.  

infomedics uiting