Valonderzoek

Valincidenten zijn wereldwijd een groot gezondheidsprobleem bij ouderen. Elk jaar valt bijna 33% van alle thuiswonende ouderen. Valincidenten zijn in verband gebracht met letsels, morbiditeit, mortaliteit en hoge zorgkosten. Het detecteren en behandelen van patiënten met een verhoogd valrisico is essentieel om valincidenten te voorkomen. Sinds er toenemend bewijs is dat voetproblemen (zoals voetpijn, standsafwijkingen aan tenen, verminderd gevoel) gerelateerd zijn aan valincidenten, zou beoordeling van de voeten een routine component moeten zijn bij valpreventie. De podotherapeut is dus bij uitstek geschikt om een rol in te nemen binnen valpreventie. 

 

Klinisch model

Om podotherapeuten te ondersteunen bij het identificeren van patiënten met een verhoogd valrisico, is binnen RondOm Podotherapeuten een klinisch model ontwikkelt (en intern gevalideerd) voor het voorspellen van valincidenten onder thuiswonende ouderen die de podotherapeut consulteren. Uit deze studie is gebleken dat een model, met 4 factoren (valhistorie, onstabiel gevoel, loopsnelheid en spierkracht tenen), eenvoudig gebruikt kan worden in de podotherapie praktijk, en in staat is om valincidenten te voorspellen binnen 12 maanden. De volledige resultaten van dit onderzoek zijn in januari 2022 gepubliceerd en te lezen via publicatie valonderzoek. De aanleiding, opzet en (preliminary) resultaten van dit onderzoek zijn ook gevisualiseerd en samengevat in het informatieboekje valonderzoek en poster valonderzoek. In 2023 is de podotherapie richtlijn valpreventie verschenen. Bekijk hier de richtlijn valpreventie. 

 

 

Explore studie

Voordat het model echter met voldoende vertrouwen gebruikt kan worden in de klinische praktijk, dient het model (extern) gevalideerd te worden. Hiervoor is de EXPLORE studie opgezet: External validation of a prediction model for falls in community-dwelling older adults in podiatry practices. De EXPLORE studie is een multi-center observationele cohortstudie waaraan podotherapie praktijken aangesloten bij Toppodotherapie deelnemen. Toppodotherapie praktijken voeren baselinemeting uit en RondOm Podotherapeuten verzorgd de follow-up. Deze studie wordt gedeeltelijk (45%) gefinancierd door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP).