Valonderzoek

Om podotherapeuten te ondersteunen bij het identificeren van patiënten met een verhoogd risico, is binnen RondOm Podotherapeuten een klinisch model ontwikkelt voor het voorspellen van valincidenten onder thuiswonende ouderen die de podotherapeut consulteren. Voordat het model echter met voldoende vertrouwen gebruikt kan worden in de klinische praktijk, dient het model (extern) gevalideerd te worden. Hiervoor is de EXPLORE studie opgezet.

 

Klinisch model

Om podotherapeuten te ondersteunen bij het identificeren van patiënten met een verhoogd valrisico, is binnen RondOm Podotherapeuten een klinisch model ontwikkelt (en intern gevalideerd) voor het voorspellen van valincidenten onder thuiswonende ouderen die de podotherapeut consulteren. Uit deze studie is gebleken dat een model, met 4 factoren (valhistorie, onstabiel gevoel, loopsnelheid en spierkracht tenen), eenvoudig gebruikt kan worden in de podotherapie praktijk, en in staat is om valincidenten te voorspellen binnen 12 maanden. De volledige resultaten van dit onderzoek zijn in januari 2022 gepubliceerd en te lezen via publicatie valonderzoek. De aanleiding, opzet en (preliminary) resultaten van dit onderzoek zijn ook gevisualiseerd en samengevat in het informatieboekje valonderzoek en poster valonderzoek.

 

 

Explore studie

Voordat het model echter met voldoende vertrouwen gebruikt kan worden in de klinische praktijk, dient het model (extern) gevalideerd te worden. Hiervoor is de EXPLORE studie opgezet: External validation of a prediction model for falls in community-dwelling older adults in podiatry practices. De Explore studie is een multi-center observationele cohortstudie waaraan podotherapie praktijken aangesloten bij Toppodotherapie deelnemen. Toppodotherapie praktijken voeren baselinemeting uit en RondOm Podotherapeuten verzorgd de follow-up.