Podotherapie wordt vanuit de basisverzekering vergoed wanneer er medisch noodzakelijke zorg wordt geleverd ter voorkoming van het ontstaan van voetwonden, zowel bij mensen met diabetes mellitus als voor andere mensen met een vastgesteld verhoogd risico op voetdefecten. De podotherapeut bepaalt op basis van de geldende professionele standaarden en de afspraken die zijn gemaakt met de zorgverzekeraar of u voor zorg uit de basisverzekering in aanmerking kan komen.  Het eigen risico is dan niet van toepassing. Lees meer.

 

Heeft u geen vastgesteld verhoogd risico op huiddefecten? Dan kunt u vanuit een aanvullende zorgverzekering een vergoeding krijgen.


 
Aanvullende zorgverzekering

Podotherapie wordt ruimschoots vergoed binnen de meeste aanvullende verzekeringen, waarbij er geen sprake is van het moeten betalen van een eigen risico. U kunt op eigen initiatief een afspraak maken met de podotherapeut. U heeft in de meeste gevallen geen verwijsbrief nodig van een (huis)arts of medisch specialist om deze zorg vergoed te krijgen. Lees meer over de aanvullende zorgverzekering.
 

Heeft u geen aanvullende zorgverzekering?

Als u geen aanvullende zorgverzekering heeft, dan moet u de kosten bij de podotherapeut zelf betalen. Alleen wanneer u uw rekening niet in één keer kunt betalen, bieden wij u de mogelijkheid een betalingsregeling te treffen. Vraag hierover aan de podotherapeut of ons secretariaat.


 
Prijslijst

Omdat wij geloven in volledige transparantie, hebben wij onze prijslijst gepubliceerd. Zo komt u nooit voor vervelende financiële verassingen te staan.