Dataverzameling wetenschappelijk onderzoek

Bij RondOm Podotherapeuten verzamelt uw podotherapeut tijdens het podotherapeutisch onderzoek medische gegevens die worden vastgelegd in uw elektronisch patiënten dossier. Dit zijn gegevens die nodig zijn om u goed te onderzoeken en te behandelen, bijvoorbeeld gegevens over de stand en het functioneren van uw voeten, enkels, knieën, heupen of benen, de diagnose, de behandeling en de uitslagen van de behandeling. Onder deze gegevens vallen ook de beelden die verkregen zijn met behulp van de drukmeetplaat en echografisch onderzoek.

Medische gegevens zijn bruikbaar voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Hieronder vindt u meer informatie over wat dit inhoudt.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Vrijwel alles wat we tegenwoordig weten over ziekte en gezondheid komt voort uit medisch wetenschappelijk onderzoek. Dit wordt gedaan om de behandeling van toekomstige patiënten mogelijk te maken of te verbeteren. Bij dergelijk wetenschappelijk onderzoek wordt gebruik gemaakt van onderzoeks- of behandelresultaten van patiënten. Dit kan belangrijke nieuwe inzichten opleveren over het ontstaan van klachten/ziekten, het verloop ervan en dient daarnaast voor het mogelijk maken van of voor verbetering van toekomstige behandelingen.

Bescherming van Privacy

Bij RondOm Podotherapeuten wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd  door onderzoekers zoals bewegingswetenschappers en een klinische epidemioloog. Ook wordt onderzoek uitgevoerd door studenten van Saxion, Artevelde of Fontys Hogescholen onder begeleiding van bovengenoemde onderzoekers. Wet- en regelgeving (CCMO, WMO, WGBO, AVG) omtrent wetenschappelijk onderzoek worden nageleefd. Dit betekent onder andere dat privacy wordt gewaarborgd en uw gegevens anoniem of gecodeerd  (waarbij redelijkerwijs geen toestemming mogelijk is) worden verwerkt.  Het anoniem verwerken van uw gegevens houdt in dat uw gegevens niet herleidbaar zijn naar u als persoon. Het coderen van uw gegevens houdt in dat uw medische gegevens een identiek nummer (code) krijgt. Alleen uw behandelend therapeut (of een direct gemachtigde collega) kan het verband leggen tussen uw medische gegevens en deze code.

 

Recht van bezwaar

Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw medische gegevens  voor wetenschappelijke doeleinden dan kunt u dit kenbaar maken via het bezwaar formulier. Dit formulier kunt u hier downloaden en per post of per e-mail wetenschap@rondompodotherapeuten.nl aan RondOm Podotherapeuten sturen. Uw bezwaar zal worden genoteerd in uw medisch dossier. U bent volledig vrij in uw keuze hierin. Wanneer u bezwaar indient, heeft dit geen enkel gevolg voor de relatie met uw behandeld therapeut.

Wanneer u niets laat horen, dan gaat uw behandeld therapeut er vanuit dat u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van uw medische gegevens t.b.v. wetenschappelijk onderzoek.
 

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Binnen RondOm Podotherapeuten wordt ook specifiek medisch-wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd wat tot doel heeft meer medische kennis te verkrijgen. U wordt in dit geval  persoonlijk uitgenodigd om hier aan deel te nemen. Voor u besluit hier aan deel te nemen, zult u altijd mondeling en schriftelijk geïnformeerd worden over het onderzoek. Ook zal u gevraagd worden een toestemmingsverklaring te tekenen.

Wij stellen het erg op prijs als u uw bijdrage wilt leven aan medisch-wetenschappelijk onderzoek, maar u bent absoluut niet verplicht deel te nemen.

echografie podotherapeut