Vergoeding vanuit aanvullende verzekering

Podotherapie wordt ruimschoots vergoed binnen de meeste aanvullende verzekeringen, waarbij er geen sprake is van eigen risico. U kunt op eigen initiatief een afspraak maken met de podotherapeut. U heeft in de meeste gevallen geen verwijsbrief nodig van een (huis)arts of medisch specialist om deze zorg vergoed te krijgen.

 

Hoeveel krijgt u vergoed?

Hoeveel een aanvullende zorgverzekering vergoedt voor podotherapie verschilt per verzekeraar. De meeste verzekeraars vergoeden een vast bedrag per jaar dat kan variëren van 50 tot 1000 euro. 


Bij sommige verzekeraars valt de vergoeding voor podotherapie samen met de vergoeding voor steunzolen en/of andere voethulpmiddelen. Bij enkele zorgverzekeraars valt de vergoeding van podotherapie samen met voetzorg door een pedicure.


Voor de exacte hoogte van de vergoeding adviseren wij u te kijken in uw polis of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Op onze website vindt u ook een overzicht van de vergoedingen, hier kunt u echter geen rechten aan ontlenen.

 

Geen eigen bijdrage podotherapie

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor podotherapie. Als u meer kosten maakt dan u vergoed krijgt, moet u natuurlijk wel een deel van de kosten zelf betalen.

 

Geen eigen risico podotherapie

Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering. De vergoedingen uit de aanvullende verzekering tellen dus niet mee voor het eigen risico. 
 

Prijslijst

Omdat wij geloven in volledige transparantie, hebben wij onze prijslijst gepubliceerd. Zo komt u nooit voor vervelende financiële verassingen te staan.

 

Kwaliteitseisen zorgverzekeraars

De meeste verzekeraars stellen voorwaarden en eisen aan de podotherapeut waar u naartoe gaat, voordat zij een vergoeding toekennen. De podotherapeut moet vaak over bepaalde certificaten beschikken en aangesloten zijn bij vakgroepen. De podotherapeuten van RondOm Podotherapeuten voldoen aan al deze eisen: ze zijn allen in het bezit van een hbo bachelor titel, hebben een persoonlijke AGB-code, vallen onder artikel 34 van de wet BIG en zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Tevens voldoen zij aan alle eisen die de beroepsvereniging (de NVvP) stelt onder andere op het gebied van praktijkinrichting, manier van praktijkvoering en dossiervorming. Hiermee is de kwaliteit van de podotherapeuten te allen tijde gewaarborgd.