Wie zijn wij?

Algemeen

RondOm Podotherapeuten bestaat uit een groot team van enthousiaste en vooruitstrevende podotherapeuten (BHS), podotherapeut-MSU echografisten (BHS) en podotherapeut-bewegingswetenschappers (MSc) dat ondersteund wordt door zooltechnici en secretariële medewerkers. Dit team van professionals heeft de krachten gebundeld om de hoogst haalbare kwaliteit van zorg te kunnen leveren, zowel door inhoudelijk veel te overleggen en kennis met elkaar te delen, als door organisatorisch talent te onderkennen.

 

Geschiedenis

In 1978 startte Marry Gaasbeek als een van de eerste podotherapeuten in Nederland haar praktijk in Leusden. In 2003 heeft mevrouw Gaasbeek haar praktijk overgedragen en in 2005 veranderde de naam van Podotherapie Leusden/Nijkerk in Podotherapeutisch Centrum RondOm. In 2014 is de naam veranderd in RondOm Podotherapeuten.

 

Onze podotherapeuten

We zijn toch wel een beetje trots. Trots op onze podo’s. Want onze podotherapeuten zijn dé zorgprofessionals die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken, behandelen en voorkomen van uw klachten aan voeten, enkels, knieën, heupen en rug. En dit doen ze met alle liefde. Onze podotherapeuten beschikken over uitgebreide kennis en specialismen (reuma, sport, diabetes, kinderen).  

Daarnaast voeren zij een uitgebreid onderzoek uit, waarbij ze op zoek gaan naar het antwoord op de hulpvraag van een patiënt. Dit gebeurt vaak door het zoeken naar waar de oorzaak of aanleiding van een probleem zich bevindt. De podotherapeuten maken hierbij gebruik van digitale drukmeetapparatuur, videoanalyse en indien nodig echografische beelden.  Waar nodig overlegd het team met elkaar, via een innovatief digitaal platform, hierdoor is alle kennis die binnen het team aanwezig is beschikbaar voor iedere patiënt met de meest effectieve, persoonlijke behandeling tot gevolg. De uitkomsten van het onderzoek zullen in overleg met de patiënt doorgestuurd worden aan de verwijzer of andere betrokken hulpverleners.

.

Teamwork!

Gezien de vele positieve ervaringen van verwijzers en patiënten, is RondOm heel erg hard gegroeid. De verwijzingen en ervaringen zijn niet de enige redenen van onze groei. Ook ons team is enorm belangrijk. Als team dagen we onszelf elke dag uit om aan alle vanzelfsprekende verwachtingen, uitgesproken verwachtingen en steeds toenemende verwachtingen te voldoen en deze, waar mogelijk, zelfs te overtreffen. Dit lukt ons! Het geheim is simpel: mensen die binnen RondOm werken zijn allemaal in staat om samen te werken: om te delen en te geven in plaats van te nemen. Hier worden wij gelukkig van! Daarnaast zijn we in staat om mee te bewegen als er (maatschappelijke) uitdagingen op ons pad komen, en kunnen we bedreigingen omzetten in kansen. Iedere professional binnen RondOm is bereid om te blijven leren en we zijn, als organisatie, bereid om te blijven investeren in de nieuwste behandeltechnieken en diagnostische apparatuur.

RondOm is een open, dynamische organisatie. Naast het leveren van unieke services en het gebruikmaken van de nieuwste kennis en vaardigheden, is doelmatigheid en wijkgericht werken erg belangrijk voor ons.

Ontmoet het team

 

Service is key

Daarnaast hebben we een hoog service level waarbij u bij onzekerheid over de behandeling en voorgestelde therapie, altijd kosteloos recht heeft op een second opinion van een andere podotherapeut. Wanneer u zolen als therapie hebt gekregen en het resultaat –wat verwacht mag worden en met u besproken is– blijft uit, is het mogelijk de zolen in te leveren en geld terug te ontvangen.

De kwaliteit waarborgen wij door naast een duidelijk klachtenprotocol en opmerkingenregister, ook een tevredenheidsonderzoek onder patiënten en verwijzers. Ook beschikt RondOm over een onafhankelijke patiëntadviesraad. De patiëntadviesraad geeft ons gevraagd en ongevraagd raad over onze dienstverlening en helpt ons beleid te bepalen

 

Meer informatie over RondOm Podotherapeuten

uw lopen is wat ons beweegt