Nieuw: valpreventie door de podotherapeut

Tussen 2017 en 2020 hebben wij samen met het Amsterdam UMC een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd waaraan meer dan 400 65-plussers hebben deelgenomen. Doel van dit onderzoek was het ontwikkelen en intern valideren van een valrisicotest voor in de podotherapiepraktijk. Met behulp van een valrisicotest kunnen we mensen identificeren die een verhoogd valrisico hebben. Als er een verhoogd valrisico aanwezig is, kunnen we dit middels een valrisicobeoordeling verder onderzoeken en kunnen we starten met gepaste adviezen en/of een behandeling. Vanaf deze week voeren onze podotherapeuten de valrisicotest en valrisicobeoordeling in de praktijk uit!

Het wetenschappelijk onderzoek

Al sinds 1988 heeft onderzoek aangetoond dat voetproblemen kunnen leiden tot een verhoogd valrisico [Tinetti 1988]. De afgelopen jaren is hier alleen maar meer bewijs voor gevonden. Recente onderzoeken tonen aan dat mensen met voetpijn (zoals fasciitis plantaris), standsafwijkingen (zoals hallux valgus en hamer- of klauwtenen), beperkte beweging in het enkelgewricht, verminderde spierkracht in de tenen, verminderd gevoel in de voeten en verhoogde drukken onder de voet een groter risico hebben op valongevallen dan mensen zonder deze voetproblemen [Menz 2018].

De podotherapeut, die voetproblemen diagnosticeert en behandelt, leek bij uitstek toegerust om bij te dragen aan valrisicoscreening. Helaas bleek er geen geschikt screeningsinstrument te zijn en zijn wij in 2017 samen met het Amsterdam UMC een groot onderzoek gestart. Binnen dit onderzoek hebben 65 podotherapeuten, verdeeld over 135 podotherapiepraktijken in Nederland, meer dan 400 participanten van 65 jaar of ouder geïncludeerd.  
 

Tijdens het podotherapeutisch onderzoek verzamelden onze podotherapeuten de volgende data: algemene valrisico variable, voetgerelateerde variable en functie-gerelateerde variabele. Vervolgens werden de participanten 1 jaar gevolgd. Resultaten van dit onderzoek tonen aan dat een combinatie van de volgende 4 voorspellers een acceptabele voorspelling geven:  

  • De valhistorie;
  • De mate van onzekerheid bij staan en lopen;
  • De loopsnelheid;
  • De spierkracht van de tenen.

 

Valrisicotest en valrisicobeoordeling in de praktijk

Vanaf deze week voeren onze podotherapeuten de valrisicotest en valrisicobeoordeling in de praktijk uit. Hoe zien deze onderzoeken eruit? Om te beoordelen of er sprake is van een verhoogd valrisico, voert de podotherapeut standaard tijdens het podotherapeutisch onderzoek bij patiënten vanaf 65 jaar een korte valrisicotest uit, waarbij wordt gekeken naar de zojuist genoemde voorspellers. Heeft de patiënt een verhoogd risico op vallen? Dan zal de podotherapeut een valrisicobeoordeling adviseren. Tijdens een nieuwe afspraak brengt de podotherapeut in kaart welke factoren bij kunnen dragen aan het verhoogd valrisico en zal hij/zij de patiënt een persoonlijk advies geven (schoenadvies, oefen- en beweegadvies, podotherapeutische behandeling, doorverwijzing etc.)


Klik voor meer info 
 

Valpreventie

werken bij RondOm?

Meewerken aan het verbeteren van iemands leven met behulp van podotherapie?

Kom werken bij RondOm! Bekijk onze vacatures en solliciteer direct.