Interne Scholing Valpreventie

Het programma ziet er als volgt uit:

16.30-17.00 uur Introductie: valpreventie en de rol van de podotherapeut
17.00-17.30 uur Wetenschappelijk onderzoek: uitkomsten en huidige stand van zaken
17.30-18.00 uur De geriatrische patiënt en valrisico
18.00-18.30 uur Eten
18.30-19.30 uur Valanalyse: snelle valrisicotest en uitgebreide valrisicobeoordeling (en hoe ziet dit er uit in het EPD)
19.30-20.00 uur Interventies
20.00-20.30 uur Positionering en stakeholders
20.30-21.00 uur Afronding en ruimte voor openstaande vragen

Dinsdag 21 juni
om 16.30 uur bij RondOm Podotherapeuten, Hooge Zijde 17
Eindhoven

Statusbericht

Dit evenement is gesloten voor nieuwe inzendingen.