Over ons

Medisch noodzakelijke voetzorg is heel erg belangrijk om slecht genezende wonden en vervolg complicaties daarvan, bij mensen met een chronische ziekte, zoals diabetes mellitus, te voorkomen en zo de kwaliteit van leven van mensen in stand te houden of zelfs te verbeteren.

Essentiële zorg

Binnen RondOm werken podotherapeuten en pedicures samen om deze essentiële zorg toegankelijk te houden. Al jaren sluit RondOm samenwerkingsovereenkomsten af met pedicures in het land waarna ze kunnen verwijzen om een deel van de medisch noodzakelijke voetzorg te leveren.

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het zorgprofiel wordt vastgesteld en er worden een aantal voetbehandelingen bepaald. Helaas zien we in toenemende mate dat veel pedicures ervoor kiezen om geen zorg meer uit de basisverzekering te willen leveren vanwege de geringe bedragen die daarvoor beschikbaar zijn of om andere motiverende redenen. We betreuren dit enorm, omdat we het zien als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dit wel te doen.

 

Korte lijnen

RondOm heeft daarom besloten om vanaf juli 2022 voor naast de samenwerking die er is met professionele externe pedicure praktijken ook een team van professionele en hoogopgeleide pedicures binnen de organisatie vorm te (gaan) geven. De lijnen tussen de voetzorgverleners zijn daardoor nog korter en gezamenlijk kunnen we zorgen dat we aan de zorgvraag kunnen voldoen.

 

Medisch noodzakelijke behandelingen hoofddoel

De vergoeding voor de medisch noodzakelijke voetzorg vindt plaats vanuit de basisverzekering. RondOm Pedicures heeft de medisch noodzakelijke pedicurebehandelingen als hoofddoel en biedt derhalve geen behandelingen aan met louter een cosmetisch doel.

Vacatures

In de loop van de tijd gaan we ons pedicure-aanbod over alle locaties van RondOm uitbreiden. We zoeken daarom enthousiaste professionele pedicures om binnen ons team te komen werken.

 

Bekijk vacatures