Vergoedingen

Vergoedingen voor mensen met diabetes mellitus

De vergoeding voor behandelingen bij de podotherapeut hangt af van uw persoonlijke zorgprofiel. De podotherapeut moet zich bij het bepalen van het zorgprofiel houden aan vastgestelde protocollen. Zorgprofielen worden aangegeven van 1 tot en met 4. Het volledige behandelplan wordt vanaf zorgprofiel 2 vergoed door de zorgverzekeraar.

Wanneer er sprake is van diabetes mellitus en er is medisch noodzakelijke voetzorg nodig, wordt podotherapie vergoed vanuit de basisverzekering wanneer;

  • er een risico aanwezig is op het krijgen van wonden, slechte genezing hiervan en risico op amputatie;
  • er door een podotherapeut een zorgprofiel en individueel behandelplan is opgesteld.

Wanneer de voetzorg niet onder medisch noodzakelijke voetzorg valt, wordt dit niet vergoed vanuit de basisverzekering. Vanuit het aanvullende pakket worden er wel vergoedingen verstrekt, waarbij het eigen risico niet van toepassing is en er meestal geen verwijzing meer nodig is van de huisarts. 

Klik hier om de vergoeding van uw zorgverzekeraar te bekijken.

 

 

Afhandeling met uw zorgverzekeraar

De podotherapeut is diegene waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten als het gaat om de diabetische voetzorg die uit de basisverzekering vergoed wordt.

Voor de ontvangen diabetes voetzorg door de podotherapeut en de medisch noodzakelijke zorg die verleend is door de pedicure, ontvangt u nooit een factuur. Het eigen risico is ook niet van toepassing op deze voetzorg. Enkele verzekeraars zijn hier echter niet van op de hoogte. Uw podotherapeut kan u hierover nader informeren.