Waarom naar de podotherapeut?

Uit onderzoek van uw (huis)arts, praktijkondersteuner of internist is gebleken dat u last heeft van één of meerdere van deze klachten:

 • Minder of geen gevoel in de voeten
 • Een verminderde doorbloeding
 • Standsafwijkingen van de voeten
 • Wonden aan de voeten

Dit betekent dat u een diabetische voet heeft. Ongeveer 25% van de mensen met diabetes heeft een diabetische voet. De podotherapeut kan uw diabetische voet (preventief) behandelen.

 

Wat is een diabetische voet?

Als u een diabetische voet heeft, betekent dit dat u meer risico heeft op het krijgen van slecht genezende wonden aan de voeten. Dit komt doordat door de diabetes de zenuwen soms beschadigd raken. Hierdoor kan het zijn dat er wondjes of drukpunten ontstaan op de voeten. Door de beschadigde zenuwen voelt u dit niet of te laat. Door de diabetes kunnen ook de bloedvaten heel klein worden, waardoor het bloed minder goed naar uw benen en voeten stroomt. Als er te weinig bloed is, genezen wondjes minder goed of helemaal niet.

Slecht genezende wonden kunnen een gevaar vormen voor uw algehele gezondheid. Daarom is het heel belangrijk dat u voor (preventieve) voetzorg naar de podotherapeut gaat. Zo kunnen voetwonden, drukplekken, of te veel wrijving voorkomen worden. Als voorkomen niet meer lukt kan de podotherapeut u behandelen.

 

Wat doet de podotherapeut?

De podotherapeut doet onderzoek naar uw voetklachten. Daarna stelt de podotherapeut een zorgprofiel met een individueel behandelplan voor u op. De podotherapeut is een erkende hbo-professional, gespecialiseerd in het onderzoeken, behandelen en voorkomen van klachten aan voeten, enkels, knieën, heupen en rug. Podotherapeuten zijn ook gespecialiseerd in diabetische voetzorg.

Door een verkeerde stand van uw voet of een verkeerd looppatroon door bijvoorbeeld slijtage in de gewrichten, kan er verhoogde druk onder uw voeten ontstaan. Ook kan het zijn dat door zenuwbeschadiging uw tenen gaan klauwen waardoor er druk bovenop of onder de tenen ontstaat. U kunt last krijgen van overmatige eeltvorming of likdoorns. Ook roodheid, kloven en verdikte (schimmel)nagels zijn risicoplekken op uw voet. De oorzaak van het ontstaan van deze plekken zal de podotherapeut proberen weg te nemen. Voor het behandelen van o.a. eeltplekken, kloven en verdikte nagels werkt de podotherapeut samen met de pedicure waar de podotherapeut een contract mee heeft afgesloten.

 

Persoonlijk behandelplan

De podotherapeut onderzoekt of het mogelijk is om risico’s aan uw voeten te verminderen en bepaalt of u medisch noodzakelijke voetzorg nodig heeft en hoeveel. De podotherapeut stelt een persoonlijk behandelplan op waarin onderzoeken en behandelingen afgestemd worden op uw voeten. De behandelplannen zijn per patiënt verschillend en afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek. Het behandelplan is altijd gericht op het voorkomen van wonden die kunnen leiden tot amputaties.

De podotherapeut geeft in het behandelplan aan:

 • Hoe vaak u een uitgebreid onderzoek nodig heeft
 • Hoe vaak u een controle consult nodig heeft
 • Hoe vaak u een behandeling nodig heeft
 • Welke zorg u nodig heeft en wie u deze zorg zal geven

Let op: naast de medisch noodzakelijke zorg die in het behandelplan omschreven staat, is verzorging van de voeten door een pedicure of door uzelf voor iedereen met diabetes mellitus erg belangrijk. Deze verzorging valt niet onder de basisverzekering

Vergoedingen

De vergoeding voor behandeling bij de podotherapeut hangt af van uw persoonlijke zorgprofiel. De podotherapeut moet zich bij het bepalen van het zorgprofiel houden aan vastgestelde protocollen en kijkt hierbij naar het risico dat u loopt op slecht genezende wonden en het risico op amputatie.

Zorgprofielen worden aangegeven van 1 tot en met 4. Het volledige behandelplan wordt vanaf zorgprofiel 2 vergoed door de zorgverzekeraar. Bij zorgprofiel 2 of hoger hoeft u geen eigen risico te betalen.

 

Afhandeling met uw zorgverzekeraar

De podotherapeut is diegene waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten als het gaat om de diabetische voetzorg die uit de basisverzekering vergoed wordt. Voor de ontvangen diabetes voetzorg door de podotherapeut en de medisch noodzakelijke zorg die verleend is door de pedicure, ontvangt u nooit een factuur. Het eigen risico is niet van toepassing op deze voetzorg. Uw podotherapeut kan u hierover nader informeren.

 

Wat kan ik verwachten bij de podotherapeut?

Afhankelijk van uw klachten of risicoplekken kan het onderzoek en/of de behandeling onder andere bestaan uit:

 • Voetonderzoek: is er door de stand van uw voet of tenen sprake van verhoogde druk en hoe is de beweging van de verschillende gewrichten?
 • Loopanalyse en stabilometrie meting: hoe loopt u en hoe stabiel staat u?
 • Drukmeetanalyse: is door de manier waarop u loopt sprake van verhoogde druk, op welke plekken en hoe hoog?
 • Schoenonderzoek: past uw schoen echt bij uw voet of veroorzaakt deze juist een drukplek?
 • Drukverlagende behandelingen: welke hulpmiddelen zoals een zool of teenstukjes nemen de druk op uw voet weg?
 • Voetverzorging advies: welke crème of zalf past bijvoorbeeld het beste bij uw huidtype en wat kan u zelf doen om uw voeten te verzorgen.

 

Is een verwijzing nodig voor de podotherapeut?

Heeft u diabetes maar komt u voor reguliere voetzorg naar de podotherapeut? Dan heeft u geen verwijzing nodig. Komt u voor diabetes voetzorg? Dan heeft u wel een verwijzing nodig van één van onderstaande verwijzers:

 • Uw huisarts of praktijkondersteuner
 • Uw diabetesverpleegkundige
 • Uw internist

 

Diabetes Voetencheck app

Om u als diabetespatiënt te ondersteunen hebben we de Diabetes Voetencheck app ontwikkeld. Met deze gebruiksvriendelijke app helpen we u bij het dagelijks controleren en verzorgen uw voeten. De app bevat filmpjes en interactieve vragen. U kunt foto’s van uw voeten uploaden in de app. De podotherapeut kan deze dan bekijken. U wordt gevraagd bij de podotherapeut te komen als de podotherapeut op basis van uw foto’s denkt dat dit nodig is.

Door op afstand uw voeten in de gaten te houden weet de podotherapeut heel snel of het wel of niet goed gaat met uw voeten. Zo blijft de kans op voetwonden heel klein.

U kunt app gratis op uw mobiele telefoon of tablet downloaden via de App Store of Play Store. De app heet Diabetes Voetencheck. Wilt u meer informatie over de app? Klik hier of vraag het uw podotherapeut.

 

De podotherapeut als aanspreekpunt

De podotherapeut is door de Nederlandse zorgverzekeraars aangesteld om te bepalen welke en hoeveel voetzorg u nodig heeft. De podotherapeut stelt hiervoor een behandelplan op maat op. De podotherapeut is daarmee het aanspreekpunt voor al uw preventieve voetzorg. Ook voor de medisch noodzakelijke voetzorg die u krijgt van de pedicure. Op deze manier laten wij zo veel mogelijk mensen, zo lang mogelijk goed lopen.

 

Vakkennis

De podotherapeuten van RondOm zorgen ervoor dat hun vakkennis altijd up to date is. Ook op het gebied van diabetes voetzorg. Zij worden hierbij ondersteund door onze wetenschappers en ICT’ers die constant (wetenschappelijk) onderzoek doen. Wij willen hiermee de diabetische voetzorg verbeteren. De kennis wordt regelmatig gedeeld met collega’s, andere paramedici en patiënten.

 

Goede voorlichting

De podotherapeuten van RondOm geven vaak gratis (digitale) voorlichtingsavonden. Bijvoorbeeld over hoe u zelf uw voeten kunt controleren op wonden. Wilt u meer weten over deze voorlichtingsavonden? Klik dan hier.

 

Diabetes

RondOm Podotherapeuten