RondOm houdt essentiële (voet)zorg toegankelijk

Medisch noodzakelijke voetzorg is erg belangrijk om slecht genezende wonden en vervolg complicaties daarvan, bij mensen met een chronische ziekte, zoals diabetes mellitus, te voorkomen. Hierdoor wordt de kwaliteit van leven in stand gehouden of zelfs verbetert. Binnen RondOm werken daarom podotherapeuten en pedicures samen om deze essentiële zorg toegankelijk te houden. 

Essentiële zorg

Binnen RondOm werken podotherapeuten en pedicures samen om deze essentiële zorg toegankelijk te houden. Al jaren sluit RondOm samenwerkingsovereenkomsten af met pedicures in het land waarna ze kunnen verwijzen om een deel van de medisch noodzakelijke voetzorg te leveren.

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het zorgprofiel wordt vastgesteld en er worden een aantal voetbehandelingen bepaald. Helaas zien we in toenemende mate dat veel pedicures ervoor kiezen om geen zorg meer uit de basisverzekering te willen leveren vanwege de geringe bedragen die daarvoor beschikbaar zijn of om andere motiverende redenen. We betreuren dit enorm, omdat we het zien als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dit wel te doen.

 

Korte lijnen

RondOm heeft daarom besloten om vanaf juli 2022 voor naast de samenwerking die er is met professionele externe pedicurepraktijken ook een team van professionele en hoogopgeleide pedicures binnen de organisatie vorm te (gaan) geven. De lijnen tussen de voetzorgverleners zijn daardoor nog korter en gezamenlijk kunnen we zorgen dat we aan de zorgvraag kunnen voldoen.

 

Hoofddoel medisch noodzakelijke behandelingen

De vergoeding voor de medisch noodzakelijke voetzorg vindt plaats vanuit de basisverzekering. RondOm Pedicures heeft de medisch noodzakelijke pedicurebehandelingen als hoofddoel en biedt derhalve geen behandelingen aan met louter een cosmetisch doel.

Aanbod behandelingen

De pedicures binnen RondOm zijn primair bezig met het leveren van de medisch noodzakelijke voetzorg. Deze zorg wordt wanneer er een indicatie voor is betaald vanuit de basisverzekering. Voor louter medisch noodzakelijke voetzorg worden is er geen sprake van het eigen risico of andere kosten. Wanneer men een volledige behandeling kiest waarbij de medisch noodzakelijke voetzorg wordt aangevuld met cosmetische/verzorgende voetzorg vragen we daarvoor wel een bijdrage.


Medisch noodzakelijk voetzorgbehandelingen 

Men kan terecht voor de volgende behandelingen:

  • Medisch noodzakelijk voetzorg met indicatie (geen eigen bijdrage)
  • Medische voetbehandeling met cosmetische uitbreiding (12 euro incl. BTW eigen bijdrage)
  • Huisbezoek medisch noodzakelijk (geen eigen bijdrage)


Pedicurebehandelingen

Voor reeds bestaande patiënten bij een van onze pedicures blijft de mogelijkheid bestaan om een verzorgende voetbehandeling af te nemen. Dergelijke behandeling bij nieuwe patiënten worden alleen ingepland na een onderzoek door de podotherapeut, wanneer er een medische reden voor is of wanneer iemand niet in staat is zelf de verzorging op zich te nemen en dit beperkingen in het lopen met zich meebrengt.

 

Benieuwd naar de kosten, team en onze pedicurepraktijklocaties? 

Klik hier

rondom pedicure

werken bij RondOm?

Meewerken aan het verbeteren van iemands leven met behulp van podotherapie?

Kom werken bij RondOm! Bekijk onze vacatures en solliciteer direct.