Wanneer naar de podotherapeut?

Zonder afwijkingen die zichtbaar zijn tijdens het staan is er geen indicatie voor een podotherapeutische therapie. Wanneer er sprake is van een onderliggend biomechanisch probleem is er wel een indicatie voor podotherapie. Zie dan de betreffende afwijking in de overige hoofdstukken.