Plotselinge ontsteking grote teengewricht

Wat is het?

Dit wordt ook wel: jicht genoemd.Jicht is een reumatische aandoening waarbij urinezuurskristallen neerslaan in de gewrichten. Dit komt doordat de stofwisseling in het lichaam niet goed verloopt,waardoor urinezuur zicht ophoopt. Vaak gaat een eerste aanval over in chronische jicht. Jicht komt vaak in de grote teen voor, maar kan in zeldzame gevallen ook in andere gewrichten van de voet opspelen.

Wanneer er wordt verwezen naar een podotherapeut is als er niet wordt gereageerd door het lichaam op medicatie, bij blijvende pijn in het grote teen-gewricht of pijn ten gevolge van de druk van de schoen op het uitsteeksel van het bot.          

Een behandeling

Wanneer er pijn is in het gewricht van de grote teen wordt er onderzoek gedaan naar de oorzaak voor het instand houden van de klachten. Er zal dan een een corrigerende podotherapeutische zool woren aangemeten. Wanneer er sprake is van een pijnlijk uitsteeksel van het bot wordt een protectieve orthese gemaakt of schoenmodificatie gedaan. Daarnaast wordt er schoenadvies gegeven en indien van belang kan er geattendeerd worden op de mogelijke alcohol- en voedingsadviezen die door de huisarts en/of diëtiste zijn gegeven.

 

Het resultaat

Het verwachte resultaat is goed wat betreft pijnklachten. Meestal zijn de corrigerende podotherapeutische zolen blijvend net als de nacontrole. Hierbij wordt de jicht zelf niet behandeld!