Wat is valpreventie?

Eén op de drie 65-plussers valt minstens 1 keer per jaar. Hiervan belandt ongeveer 15% in het ziekenhuis met ernstig letsel zoals breuken of hersenschade. Daarnaast is een val natuurlijk een nare gebeurtenis en de angst om nog een keer te vallen kan mensen beperken in hun lichamelijke of sociale activiteiten. Ook al kunnen de oorzaken van een val heel divers zijn, het vallen kan voorkomen worden en de podotherapeut kan u hierbij helpen! 

 

Valrisico screening

Om te beoordelen of er sprake is van een verhoogd valrisico, zal de podotherapeut tijdens het reguliere consult bij patiënten boven de 65 jaar een korte valrisico screening uitvoeren. Voor deze screening hoeft u niet extra te betalen. De screening duurt een paar minuten en bestaat uit het stellen van enkele vragen en een loop- en spierkrachttest. Blijkt uit de screening dat u een verhoogd risico op vallen heeft? Dan zal de podotherapeut een valanalyse adviseren. Voor het uitvoeren van de valanalyse wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

Valanalyse

Door het uitvoeren van een valanalyse kan de podotherapeut in kaart brengen welke factoren bijdragen aan een verhoogd valrisico. De valanalyse duurt ongeveer 40 minuten en wordt meestal vergoed vanuit de aanvullende verzekering voor ‘podotherapeutische zorg’.

Tijdens de valanalyse zal de podotherapeut factoren beoordelen zoals uw mobiliteit, medicatiegebruik,  en uw gezichtsvermogen. Ook uw voeten en schoeisel worden uitgebreid beoordeeld.  Hierbij wordt o.a. gekeken naar eventueel aanwezige pijnklachten, de manier van afwikkelen, het gevoel in de voeten en uw balans met behulp van geavanceerde meetapparatuur. Na het uitvoeren van de valanalyse zal de podotherapeut u informeren en adviezen (mee)geven en eventueel doorverwijzen naar andere disciplines of starten met een podotherapeutische behandeling om vallen in de toekomst te voorkomen. Na 2 maanden wordt geadviseerd een nieuwe afspraak te plannen voor de evaluatie. 


Behandeling of interventie

Wanneer uit de valanalyse naar voren is gekomen dat uw voeten bijdragen aan het verhoogd risico, zal de podotherapeut u informeren over een podotherapeutische behandeling. Deze podotherapeutische behandeling kan bestaan uit het geven van schoenadvies, voetoefeningen en/of het aanmeten van podotherapeutische zolen. Deze op maat gemaakte zolen kunnen eventueel aanwezige pijnklachten verminderen, maar kunnen bijvoorbeeld ook stabiliserend werken door het draagvlak van de voet te vergroten.

Valpreventie

Anderen bekeken ook: