Miranda

Miranda

Directeur Onderwijs
Gezin
Zwembad
Onderwijs

Hallo, mijn naam is Miranda van Mol. Als directeur onderwijs en (professionele) ontwikkeling mag ik me iedere dag bezig houden met het faciliteren van de (inhoudelijke) ontwikkeling van ons fantastische team en ons mooie beroep. Ik krijg energie als ik anderen zie groeien om zo heel Nederland goed te laten lopen.

De kansen voor een verdere doorontwikkeling van de podotherapie en aanpalende beroepsgroepen liggen voor het oprapen: om deze kansen optimaal te kunnen benutten, is het van belang de bijbehorende kennis en vaardigheden zo goed mogelijk te verspreiden onder zoveel mogelijk professionals. Het is en blijft een feestje om hier een steentje aan bij te mogen dragen door samenwerkingen van experts te initiëren en scholingen te mogen ontwikkelen en aanbieden om zo groepen en individuen te begeleiden in hun ontwikkeling.

#werkmotto: 'Wie handelt vanuit passie, heeft geen werk maar een leven.' 

Interesse?

Let's do this! Maak een afspraak om te kijken waar uw problemen vandaan komen.