Wat is het?

Bij genu valgum, of x-benen, kantelen de knieën in stand en bij lopen naar binnen toe zodat de benen als het ware een X vorm hebben. Heel vaak gaat dit ook gepaard met een afwijking in voetstand. Als kinderen beginnen met lopen gaan de benen in eerste instantie uit elkaar staan, er ontstaat dan als het ware een O-stand. Rond het tweede levensjaar kan, soms vrij plotseling, een X-stand van de benen ontstaan. In de leeftijdsgroep 2 t/m 5 jaar komt een X-stand van de benen vaak voor. Meestal corrigeert deze stand zich na het vijfde jaar vanzelf. Gebeurt dit niet of niet snel genoeg, dan kan er een behandeling nodig zijn. Kinderen ouder dan 6-7 jaar met x-benen in combinatie met een forse standsafwijking van de voeten en bij klachten komen in aanmerking voor podotherapie. In de overige gevallen is er geen indicatie voor podotherapie!

De klachten zijn niet noodzakelijk aanwezig, maar preventief ingrijpen vanwege ongunstige belasting van de gewrichten is noodzakelijk.

 

Een behandeling

De behandeling bestaat uit een onderzoeken of de beenstand veroorzaakt/versterkt wordt door de voetstand. Indien dit het geval is, worden corrigerende podotherapeutische zolen vervaardigd.

Het te verwachten resultaat is dat er een betere belasting van de gewrichten van de onderste extremiteit zal plaatsvinden. Een blijvende correctie van de stand van de voeten en benen is sterk patiëntafhankelijk en dient bij iedere controle geëvalueerd te worden.