Posttraumatische dystrofie of sudeck dystrofie

Wat is posttraumatische dystrofie?

Posttraumatische dystrofie, oftewel sudeck dystrofie genoemd, is een complicatie die na een letsel of een operatie aan een lidmaat, arm of been, ontstaat. De ernst ervan staat los van de ernst van het letsel. Zo kan een klein letsel, bijvoorbeeld een kneuzing van de hand, een ernstige vorm van posttraumatische dystrofie geven. Een zwaar letsel, zoals een gecompliceerde enkelbreuk, kan in lichte mate een gevolg hebben.

Posttraumatische dystrofie is een van de belangrijkste oorzaken van functieverlies en invaliditeit na ongevallen of operaties aan een lidmaat. Alle weefsels en alle functies van een arm of been kunnen door sudeck worden aangetast. Er kan ernstige invaliditeit en moeilijk te behandelen pijn optreden. 


Jaarlijks krijgen 8.000 mensen deze complicatie na een letsel. In enkele gevallen ontstaat posttraumatische dystrofie spontaan. Het overgrote deel van de 8.000 mensen geneest binnen korte tijd, veelal zonder restverschijnsel. De overige patiënten krijgen te maken met een langdurige of zelfs chronische situatie. Naar schatting zijn er tenminste 20.000 chronische posttraumatische dystrofie-patiënten in Nederland. Posttraumatische dystrofie is een aandoening die bij alle leeftijden voor komt, maar vaker bij mensen tussen de 45 en 60 jaar en meer bij vrouwen (75%) dan bij mannen.
 

Oorzaak posttraumatische dystrofie voet

Er is een aantal theorieën over het ontstaan van sudeck (oftewel posttraumatische dystrofie) waarbij de theorie over de reactie van het sympathisch zenuwstelsel en de ontstekingstheorie op de voorgrond staan.

 

Theorieën posttraumatische dystrofie 

  • Psychosociale theorie: Uit onderzoeken blijken geen verschillen te bestaan tussen persoonlijkheidsstructuren bij patiënten met en zonder sudeck.
  • Inactiviteits theorie: Uit onderzoek blijkt dat posttraumatische dystrofie-patiënten echter niet in staat zijn om te oefenen omdat er onvoldoende zuurstof wordt opgenomen in de spieren van het aangedane lidmaat. 
  • Sympathische reflex theorie: Een over-reactie van het sympathisch zenuwstelsel. Niet alle verschijnselen van posttraumatische dystrofie kunnen vanuit deze stoornis worden verklaard.
  • Abnormale ontstekingsreactie theorie: Een abnormale (steriele) ontstekingsreactie waarbij zuurstofradicalen een grote rol spelen. Er zouden teveel zuurstofradicalen worden gevormd waardoor gezond weefsel beschadigd wordt. Het normale herstelproces zou uit de hand lopen en tot schade aan gezond weefsel leiden.
  • Theorie en bewijs: lokale neurogene ontsteking: Er wordt vanuit gegaan dat op basis van weefselschade er een ontstekingsreactie tot stand komt die primair tot doel heeft tot genezing te leiden, maar echter op hol slaat. De ontstekingsreactie heeft tot gevolg dat er lekkage van zenuweiwit ontstaat. Dit heeft vervolgens weer tot gevolg dat er in de beslisstations in het ruggemerg en hogere centra, veranderingen optreden die leiden tot ontregeling van het onwillekeurig zenuwstelsel en de symptomen van allodynie, dystonie en spasme. Bewijsvoering: er is aangetoond dat bij posttraumatische dystrofie sprake is van een lokale neurogene ontsteking.

 

Posttraumatische dystrofie voet klachten

Posttraumatische sympatische ontregeling in een extremiteit na een trauma of operatie.

 

Stadia sudeck (posttraumatische dystrofie)

  • acuut stadium (warme stadium) ontstekingsverschijnselen, bewegingsbeperking, toename van haar- en nagelgroei en een droge huid;
  • stadium (koude stadium) overmatige sympathicusactiviteit (koude, vasoconstrictie, cyanose en een glanzende, klamme huid) afname van haar- en nagelgroei en toenemende plaatselijke osteoporose;
  • irreversibel stadium; atrofie van spier- en botweefsel en gewrichtsverstijving, altijd aanwezige pijn die verergert door activiteit van het aangedane lichaamsdeel, allodynie, hyperalgesie, hyperpathie, algodystrofie.

 

Bron: Nederlandse Vereniging van Posttraumatische Dystrofie Patiënten

posttraumatische dystrofie

Anderen bekeken ook: